KEEN – Kosovo Education and Employment Network

Lajme dhe ngjarje


Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim


Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim nga projekti KEEN. KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian

Me shume

Punëtoria e dytë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim


Punëtoria e dytë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim. Në komunën e Pejës në vitin shkollor 2016/17 janë të regjistruar 19.400

Me shume

Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Mitrovicës për hartimin e Planit Lokal për Arsim


Punëtoria e parë e planifikimit në Komunën e Mitrovicës për hartimin e Planit Lokal për Arsim e organizuar nga projekti KEEN. KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi

Me shume

Publikimet


Partnerët e KEEN