KEEN – Kosovo Education and Employment Network

Lajme dhe ngjarje


Tryezë diskutimi ‘’Mos përfshirja e komunitetit egjiptian në Strategjinë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021’’


Kosova Education Center - KEC, në kuadër të projekteve “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” dhe Kosovo Integration Initiative-KOSINT 2020, sot ka mbajtur

Me shume

Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim


Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim nga projekti KEEN. KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian

Me shume

Punëtoria e dytë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim


Punëtoria e dytë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim. Në komunën e Pejës në vitin shkollor 2016/17 janë të regjistruar 19.400

Me shume

Publikimet


Partnerët e KEEN