KEEN – Kosovo Education and Employment Network

Lajme dhe ngjarje


Ceremonia e shpërndarjes së certifikatave


Sot, në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian Kosovo Education and Employment Network - KEEN, është organizuar ceremonia e shpërndarjes së certifikatave

Me shume

Tryezë diskutimi ‘’Mos përfshirja e komunitetit egjiptian në Strategjinë për Përfshirjen e Komuniteteve Rom dhe Ashkali në Shoqërinë Kosovare 2017-2021’’


Kosova Education Center - KEC, në kuadër të projekteve “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” dhe Kosovo Integration Initiative-KOSINT 2020, sot ka mbajtur

Me shume

Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim


Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim nga projekti KEEN. KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian

Me shume

Publikimet


Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017 - Raport Vlerësimi

Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017 - Raport Vlerësimi


Download
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Prishtinës 2018-2022

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Prishtinës 2018-2022


Download

Partnerët e KEEN