KEEN – Kosovo Education and Employment Network

Lajme


Punëtoritë e para të planifikimit në Komunën e Suharekës dhe Komunën e Dragashit për hartimin e Planeve Strategjike për Arsim


Projekti KEEN ka filluar punëtoritë e para të planifikimit në Komunën e Suharekës dhe Komunën e Dragashit për hartimin e Planeve Strategjike për Arsim në këto dy komuna.

Me shume

Prezantimi i studimit “Ndikimi i cilësisë së mësimdhënësve dhe burimeve shkollore në rezultatet e nxënësve kosovarë – Gjetjet nga rezultatet e testit PISA 2015”.


Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) në kuadër të Projektit të financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim (KEEN)” prezantoi sot studimin

Me shume

Prezantimi i raportit të vlerësimit ''Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017''


Sot, u bë prezantimi i Raportit të Vlerësimit për Zbatimin e Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017, raport ky i përgatitur nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Me shume

Publikimet


Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017 - Raport Vlerësimi

Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017 - Raport Vlerësimi


Download
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Prishtinës 2018-2022

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Prishtinës 2018-2022


Download
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Gjakovës 2017-2021

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Gjakovës 2017-2021


Download

Partnerët e KEEN