Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim


Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim

Punëtoria e tretë e planifikimit në Komunën e Gjilanit për hartimin e Planit Strategjik për Arsim nga projekti KEEN.

KEEN është projekt i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga një koalicion strategjik i udhëhequr nga Qendra për Arsim e Kosovës - KEC dhe organizatat tjera të shoqërisë civile (ATTA, BSFK, APPK, SPARK) të cilat angazhohen në fushën e arsimit, punësimit dhe politikave sociale.