Këshilli Drejtues i KEEN


Dukagjin PUPOVCI


Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Betim KASEMI


Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike (ATTA)

Bedri XHAFA


Agjensioni i Përkrahjes së Punësimit Kosovë (APPK)

Muhamet ARIFI


Balkan Sunflowers (BSFK)

Besim MUSTAFA


Oda Ekonomike e Kosovës (EOK)

Naim ISMAJLI


Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK)

Suat BERISHA


Aleanca Kosovare e Biznesit (AKB)

Fatmir HAXHOLLI


Ministria e Punës dhe Mirëqenies Sociale (MPMS)

Furtuna MEHMETI


Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MAShT)

Kreshnik XHARRA


Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit (MKRS)