Stafi Menaxhues i KEEN


Kushtrim BAJRAMI


Menaxher i Projektit nga KEC

Ema RRACI


Zyrtare e Monitorimit nga KEC

Merima GALIMUNA


Zyrtare e Projektit nga KEC

Dhurata PROKSHI


Koordinatore e Projektit nga BSFK

Bariu ZENELAJ


Koordinator i Projektit nga ATTA

Valentina QARRI


Koordinatore e Projektit nga SPARK

Ganimete GOGIQI KUQI


Koordinatore e Projektit nga APPK