Planet Zhvillimore për Arsim


Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Mitrovicës 2018-2022

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Mitrovicës 2018-2022


Download
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Ferizajit 2018-2022

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Ferizajit 2018-2022


Download
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Prizrenit 2017-2021

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Prizrenit 2017-2021


Download
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Pejës 2018-2022

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Pejës 2018-2022


Download
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Gjilanit 2017-2021

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Gjilanit 2017-2021


Download
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Gjakovës 2017-2021

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Gjakovës 2017-2021


Download
Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Prishtinës 2018-2022

Plani Zhvillimor i Arsimit i Komunës së Prishtinës 2018-2022


Download