Raportet e Monitorimit 2019


Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Kosovë: Sfidat dhe mundësitë

Arsimi dhe Aftësimi Profesional në Kosovë: Sfidat dhe mundësitë


Download
Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve në Kosovë

Zhvillimi Profesional i Mësimdhënësve në Kosovë


Download
Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë

Cilësia e teksteve shkollore në Kosovë


Download