Punoni me ne


THIRRJE PЁR APLIKIM: Ri-shpallje e pozitës - Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit


THIRRJE PËR APLIKIM Ri-shpallje e pozitës: Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të planeve lokale për komunitete në gjashtë komuna të Kosovës


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: 4 hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të planeve lokale për komunitete në gjashtë komuna të

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të planeve zhvillimore për arsim në nëntë komuna të Kosovës


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: 10 hulumtues për mbledhjen e të dhënave në terren për monitorimin e zbatimit të planeve zhvillimore për arsim në nëntë komuna të Kosovës

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Konsulent për hartimin e Strategjisë së Rrjetit KEEN


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për hartimin e Strategjisë së Rrjetit KEEN Punëdhënësi: Qendra për Arsim e Kosovës (KEC) Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Konsulent për zhvillimin e kornizës për monitorimin e Strategjisë Sektoriale për Punë dhe Mirëqenie Sociale 2018 – 2022


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për zhvillimin e kornizës për monitorimin e Strategjisë Sektoriale për Punë dhe Mirëqenie Sociale 2018 – 2022 Punëdhënësi:

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Katër konsulentë për hartimin e Planeve Zhvillimore për Arsim në komunën e Dragashit dhe në komunën e Suharekës


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Katër konsulentë për hartimin e Planeve Zhvillimore për Arsim në komunën e Dragashit dhe në komunën e Suharekës Punëdhënësi: Akademia e

Me shume

THIRRJE PЁR APLIKIM: Konsulentë për mbështetjen e shkollave profesionale dhe qendrave për aftësim profesional në krijimin apo zgjerimin e bashkëpunimit me biznese


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulentë për mbështetjen e shkollave profesionale dhe qendrave për aftësim profesional në krijimin apo zgjerimin e bashkëpunimit me

Me shume

THIRRJE PËR APLIKIM: Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit


THIRRJE PËR APLIKIM Pozita: Konsulent për hartimin e Planit Lokal për Përfshirjen e Komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Prizrenit Punëdhënësi: Balkan

Me shume