THIRRJE PËR APLIKIM

Pozita: Katër konsulentë për hartimin e Planeve Zhvillimore për Arsim në komunën e Dragashit dhe në komunën e Suharekës

Punëdhënësi: Akademia e Trajnimeve dhe Asistencës Teknike (ATTA)
Data e fillimit të angazhimit: 28 Maj 2018
Data e përfundimit të angazhimit: 01 Shtator 2018

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni më poshtë.
Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në tuaj dhe ofertën financiare për ditë pune në email adresën bari@atta-ks.org deri më 23 Maj 2018, 16:30. Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.