KEEN – Kosovo Education and Employment Network

Vesti


Prezantimi i raportit të vlerësimit ''Zbatimi i Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë në vitin 2017''


Sot, u bë prezantimi i Raportit të Vlerësimit për Zbatimin e Planit Strategjik për Arsimin në Kosovë 2017, raport ky i përgatitur nga Qendra për Arsim e Kosovës (KEC)

Me shume

Prezantimi i dy studime të shkathtësive të nevojshme në sektorin e ndërtimit dhe sektorin e përpunimit të drurit në Kosovë


Projekti i financuar nga Bashkimi Evropian “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” ka prezantuar dy studime të shkathtësive të nevojshme në sektorin e

Me shume

Ceremonia e shpërndarjes së certifikatave


Sot, në kuadër të projektit të financuar nga Bashkimi Evropian Kosovo Education and Employment Network - KEEN, është organizuar ceremonia e shpërndarjes së certifikatave

Me shume

Publikacije


Implementacija Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu u 2017 - Izveštaj o proceni

Implementacija Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu u 2017 - Izveštaj o proceni


Download
Razvojni Plan Obrazovanja Opštine Priština 2018-2022

Razvojni Plan Obrazovanja Opštine Priština 2018-2022


Download
Razvojni Plan Obrazovanja Opštine Đakovica 2017-2021

Razvojni Plan Obrazovanja Opštine Đakovica 2017-2021


Download

Partneri KEEN-a