Punoni me ne


Punoni me ne

THIRRJE PËR APLIKIM

Projekti “Rrjeti i Kosovës për Arsim dhe Punësim – KEEN” fton të gjithë të interesuarit për aplikim në pozitën e mëposhtme

POZITA:

Konsulent për vlerësimin afatmesëm të zbatimit të Strategjisë Sektoriale të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 2018 - 2022

Punëdhënësi:

Akademia për Trajnime dhe Asistencë Teknike (ATTA)

Data e fillimit të angazhimit:

4 tetor 2019

Data e përfundimit të angazhimit:

30 nëntor 2019

Përshkrimin e plotë të detyrave të punës mund ta shkarkoni në vegëzën në vijim.

APLIKIMI:

Me rastin e aplikimit duhet të dorëzoni CV-në në email adresën [email protected] deri më 30 shtator 2019, 16:30.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.