Danas je zvanično pokrenut projekat „Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje – KEEN“. Tokom svečane inauguracije Projekta KEEN bile su prisutne organizacije civilnog društva, predstavnici centralnih i lokalnih institucija kao i predstavnik EU.
Ministar obrazovanja, nauke i tehnologije, Arsim Bajrami, zajedno sa Ministrom za rad i socijalno staranje, Arban Abraši kao i Christof Stock iz Kancelarije EU na Kosovu, su izrazili podršku za Projekat KEEN uz iskazanu posvećenost tesnoj saradnji tokom realizacije projekta.

Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje - KEEN je projekat koji je finansiran od strane EU, kao vid strateške koalicije četiri organizacije civilnog drustva koje su angažovane u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika i imaju za cilj:
- Poboljšanje zapošljavanja ugroženih grupa na Kosovu i njihovo uključivanje u obrazovanje i na tržištu rada;

- Promocija partnerstva i dijaloga između civilnog društva, vlade i poslovnog sektora;

- Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva da učestvuju u razvoju politika, donošenju odluka i nadgledanju njihovog sprovođenja;

- Jačanje uloge civilnog društva u razvoju i monitoringu implementacije ključnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u oblasti obrazovanja i zapošljavanja;
- Bolju povezanost između programa obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa zahtevima na tržištu rada.
KEEN se realizuje od strane Centra za obrazovanje na Kosovu - KEC u saradnji sa Balkan Sunflowers, APZK – Agencija za podršku zapošljavanju na Kosovu, Akademija za obuku i tehničku pomoć (AOTP) i SPARK.