Sajam za promociju projekata koji su podržani od strane Kancelarije EU na Kosovu u okviru Programa za promociju civilnog društva 2014-2015


Sajam za promociju projekata koji su podržani od strane Kancelarije EU na Kosovu u okviru Programa za promociju civilnog društva 2014-2015

Danas je na trgu „Zahir Pajaziti“ organizovan Sajam za promociju projekata koji su podržani od strane Kancelarije EU na Kosovu u okviru Programa za promociju civilnog društva 2014-2015 i šeme grantova EIDHR 2014. Ovom prilikom, KEEN je predstavio aktivnosti koje će biti realizovane tokom narednih četiri godina u okviru ciljeva projekta.

Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje - KEEN je projekat koji je finansiran od strane EU, kao vid strateške koalicije četiri organizacije civilnog drustva koje su angažovane u oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika i imaju za cilj:

- Poboljšanje zapošljavanja ugroženih grupa na Kosovu i njihovo uključivanje u obrazovanje i na tržištu rada;

- Promocija partnerstva i dijaloga između civilnog društva, vlade i poslovnog sektora;

- Izgradnja kapaciteta organizacija civilnog društva da učestvuju u razvoju politika, donošenju odluka i nadgledanju njihovog sprovođenja;

- Jačanje uloge civilnog društva u razvoju i monitoringu implementacije ključnih politika na nacionalnom i lokalnom nivou u oblasti obrazovanja i zapošljavanja;
- Bolju povezanost između programa obrazovanja i osposobljavanja u skladu sa zahtevima na tržištu rada.

KEEN se realizuje od strane Centra za obrazovanje na Kosovu - KEC u saradnji sa Balkan Sunflowers, APZK - Agencija za podršku zapošljavanju na Kosovu, Akademija za obuku i tehničku pomoć (AOTP) i SPARK.