Predstavljanje preporuka za Strategiju za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana


Predstavljanje preporuka za Strategiju za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana

Danas je održana konferencija na kojoj je predstavljena analiza sa preporukama za nacrt Strategije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana koju je organizovao OEBS. Učesnici su bili organizacije civilnog društva, predstavnici neformalne mreže Platforma kao i predstavnici Kancelarije za dobro upravljanje.

Projekat KEEN je podržao izradu preporuka i nastaviće da doprinosi u izradi Strategije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana.