Radionica za identifikovanje i analizu potreba za izgradnjom kapaciteta partnerskih organizacija


Radionica za identifikovanje i analizu potreba za izgradnjom kapaciteta partnerskih organizacija

Dana je u okviru projekta KEEN „Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje“, zajedno sa partnerima u projektu održana radionica za identifikaciju i analizu potreba za izgradnjom kapaciteta partnerskih organizacija. Partnerske organizacije su tokom ove radionice predstavile trenutno stanje razvoja ljudskih kao i resursa u okviru organizacije uz razmenu pozitivnog iskustva u oblasti strateškog planiranja, razvoja kadrova i javne nabavke.

KEEN predstavlja stratešku koaliciju četiri organizacije civilnog društva koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i socijalnim politikama. KEEN projekat je finansiran od strane Evropske unije i ima za cilj poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje ugroženih grupa na Kosovu i njihovo učešće u razvoju politika, u donošenju odluka i u praćenju njihove implementacije na nacionalnom i lokalnom nivou.