Radionica za evaluaciju nacrta Strategije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana


Radionica za evaluaciju nacrta Strategije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana

Danas je organizovana radionica za evaluaciju nacrta Strategije za zajednice Roma, Aškalija i Egipćana. Ova radionica je organizovana na inicijativu Mreže organizacija civilnog društva „Platforma“ i uz podršku projekta finansiranog od strane Evropske unije „Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje – KEEN“. Tokom dva dana trajanja radionice biće ocenjene četiri komponente nacrta strategije i na kraju će biti pripremljena kratka analiza nacrta strategije, uključujući i preporuke koje će biti prenete Kancelariji za dobro upravljanje u Uredu premijera.

Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje - KEEN predstavlja stratešku koaliciju četiri organizacije civilnog društva koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i socijalnim politikama. KEEN projekat je finansiran od strane Evropske unije i ima za cilj poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje ugroženih grupa na Kosovu i njihovo učešće u razvoju politika, u donošenju odluka i u praćenju njihove implementacije na nacionalnom i lokalnom nivou.