Radionica za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021


Radionica za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021

Danas je održana druga radionica za planiranje i izradu Strateškog plana za obrazovanje na Kosovu (SPOK) 2017-2021. Procesom izrade SPOK-a 2017-2021, rukovodi Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT), uz podršku GIZ Programa za razvoj kapaciteta u osnovnom obrazovanju i projekta finansiranog od strane Evropske unije „Kosovska mreža za obrazovanje i zapošljavanje – KEEN“ kojeg realizuje Centar za obrazovanje na Kosovu (KEC).

KEEN predstavlja stratešku koaliciju četiri organizacije civilnog društva koje se bave obrazovanjem, zapošljavanjem i socijalnim politikama. KEEN projekat je finansiran od strane Evropske unije i ima za cilj poboljšanje mogućnosti za zapošljavanje ugroženih grupa na Kosovu i njihovo učešće u razvoju politika, u donošenju odluka i u praćenju njihove implementacije na nacionalnom i lokalnom nivou.