Radionica za planiranje


Radionica za planiranje

Radionica za planiranje u okviru projekta „Kosovska Mreža za Obrazovanje i Zapošljavanje – KEEN“.

Projekat KEEN predstavlja stratešku koaliciju četiri organizacije civilnog društva koje su fokusirane na oblasti obrazovanja, zapošljavanja i socijalnih politika. Organizacije koje su deo ove koalicije su: Centar za obrazovanje na Kosovu - KEC (koordinator); APZK - Agencija za podršku zapošljavanju na Kosovu – APZK; Balkan Sunflowers Kosovo – BSFK; Akademija za obuku i tehničku pomoć – AOTP i SPARK.