Punëtoria e dytë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim


Punëtoria e dytë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim

Punëtoria e dytë e planifikimit në Komunën e Pejës për hartimin e Planit Zhvillimor për Arsim. Në komunën e Pejës në vitin shkollor 2016/17 janë të regjistruar 19.400 nxënës, në 28 shkolla fillore e të mesme të ulëta me 13.000 nxënës dhe në 6 shkolla të mesme të larta me 5200 nxënës. Në kopshtin publik “Pëllumbat e Paqes” vijojnë 1200 nxënës parashkollor të moshës 5-6 vjeç.