Lokalni Akcioni Planovi za Zajednice


Lokalni akcioni plan 2018-2022 za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana Opštine Lipljan

Lokalni akcioni plan 2018-2022 za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana Opštine Lipljan


Download