Lokalni Akcioni Planovi za Zajednice


Lokalni akcioni plan 2018-2022 za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana opštine Đakovica

Lokalni akcioni plan 2018-2022 za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana opštine Đakovica


Download
Lokalni akcioni plan 2017-2021 za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana opštine Uroševac

Lokalni akcioni plan 2017-2021 za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana opštine Uroševac


Download
Lokalni akcioni plan 2018-2022 za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana Opštine Lipljan

Lokalni akcioni plan 2018-2022 za uključivanje zajednica Roma, Aškalija i Egipćana Opštine Lipljan


Download