Studije


Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile në proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë

Pjesëmarrja dhe ndikimi i organizatave të shoqërisë civile në proceset e politikë-bërjes dhe vendimmarrjes në Kosovë


Download
Udhëzues për përdorimin e SMIA-së për nivelin lokal

Udhëzues për përdorimin e SMIA-së për nivelin lokal


Download